Karin Henriksen Glasø

Samtaleterapeut/sykepleier
Publisert: 16. oktober 2023

Ønsker du noen å prate med?

Belastende og vanskelige situasjoner, hendelser eller relasjoner kan få oss ut av balanse. Det kan derfor være mange grunner til å søke samtaleterapi.

Noen tar kontakt når de trenger støtte eller hjelp til å sortere tanker og følelser. Andre kjenner på uro, stress, utmattelse eller nedstemthet. Iblant kan det være godt å prate med noen utenforstående for å se seg selv og situasjonen klarere.

Jeg er tidligere utdannet sykepleier, og går nå siste året på en treårig samtaleterapi-utdanning. Jeg tar imot klienter som en del av min utdanning. Hvis du ønsker noen å prate med, er du velkommen til meg i lokalene til Romerike Fysioterapi. Jeg disponerer et hyggelig rom hvor vi sammen kan utforske din situasjon, og hvor vi kan prate om det du har behov for. Jeg møter deg med respekt, varme og åpenhet.

Jeg har kurs i Medisinsk Yoga, Meditasjon og MBSR (Mindfulness Basert Stress Reduksjon). Kompetansen om pust, kroppslige fornemmelser og varhet på det som er her og nå – tar jeg med meg inn i terapirommet i form av pusteøvelser og avspenningsøvelser for å redusere kroppslige spenninger og stress. Min erfaring er at livet setter seg i kroppen, og kan skape mentale, følelsesmessige og fysiske plager.

Som studentterapeut tilbyr jeg individualterapi for 300 kroner (60 min). Jeg har taushetsplikt, og det du deler med meg – blir hos meg. Jeg er medlem av Norsk Psykosynteseforening og forholder meg til deres etiske retningslinjer. I tillegg går jeg selv regelmessig i veiledning til en NPF-godkjent veileder.

Du er varmt velkommen.

Karin Henriksen Glasø
 tlf 97164070
moc.liamtoh@neskirneh.niraK

Hjemmeside: https://glasoterapi.no