Lisa Dybvik

Smertespesialist
Publisert: 29. april 2024

NEMUS Lillestrøm sin smertespesialist, Lisa Dybvik, er ansatt som overlege i anestesi på Akershus universitetssykehus og som smertespesialist på Smerteklinikken. Hun deltar også i tverrfaglig team på Bekkensenteret på sykehuset. Hun arbeider, per d.d., privat én dag i uken og kommer til å stå som fagansvarlig lege for medisinsk invasive prosedyrer. Smertespesialisten forholder seg til guidelines utarbeidet av SIS (spinal interventionalsociety) hvor hun også er medlem.

Hun kan se på kroniske smertelidelser i muskel- og skjelettapparatet som:

  • Halebeinssmerter og smertefulle tilstander i bekken inkl. bekkenbunn
  • Hodepine, migrene
  • Nerveskader
  • Prolaps, isjias
  • ACNES, slipped rib syndrom