Tobias Galland

Fysioterapeut
Publisert: 29. august 2023

Fysioterapeut (Jobber i 3. etg., Romerike Fysioterapi) Utdannet fysioterapeut ved Oslo Metropolitan University (OsloMet). Tilleggsutdanning innen trening og kreft – Aktiv Mot Kreft Instruktør ved Norges Idrettshøyskole (NIH)

Arbeidserfaring fra spesialist- og kommunehelsetjenesten, med bl.a langvarige smerter, rygg/hofte plager, lungefysioterapi, og opptrening etter skade, operasjon og hjerneslag. – Faglig interesse: Stor interesse innenfor kreft, nevrologi og generelle muskel-/skjelettlidelser.

Har en aktiv, sammensatt og biopsykososial tilnærming til pasientene, der det ses på hele mennesket i behandlingen – som er spesielt viktig ved langvarige og sammensatte lidelser. Er selv opptatt av trening, og har drevet med idrett store deler av livet.

Veiledning innen styrke- og kondisjonstrening, samt rehabilitering av trening-/idrettsrelaterte plager er dermed også et interessefelt.

on.iparetoisyf-ekiremor@saibot