Kristine Dalaker Mortensen

Fysioterapeut, MNFF, Psykomotorisk fysioterapeut
Publisert: 1. februar 2019

Utdanning:

• Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Psykologi grunnfag, 2003

• Høgskolen i Sør-Trøndelag, Bachelorgrad, fysioterapeut-utdanningen, 2007.

• Oslo metropolitan university, Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi, 2018

• Nord universitet, Mastergrad psykisk helsearbeid, 2020

Kurs:

• Diverse kurs innen funksjonell rehabilitering av rygg og skulder

• Dysfunksjon i bekkenbunnen

• IMS triggerpunktbehandling

• Såletilpasning

Interesseområder:

• Psykomotorisk fysioterapi (for de over 15 år)

• Smerte og sammensatte lidelser

• Funksjonell rehabilitering

Tilleggsinformasjon:

• Jobber på klinikken alle dager

• Holder årlig kurs for NTNU-studenter

• Medlem Norsk fysioterapeutforbund

on.sumen@m.enitsirk