Tone Marie Bøhmer

Psykolog
Publisert: 9. august 2023
Tone Marie Bøhmer

 

 

Tone Marie er psykolog og jobber hovedsakelig innenfor det vi kaller klinisk
helsepsykologi. Dette innebærer å få hjelp med psykiske utfordringer i forbindelse med
smertetilstander, vedvarende utmattelse eller kronisk sykdom. Det kan også dreie seg om
hjelp til å håndtere psykiske reaksjoner i forbindelse med store livsendringer,
overgangsalder eller at man er i en tilstand hvor stress og belastninger tar overhånd. Slike
reaksjoner kan også utarte til depresjon, angst eller utbrenthet.

Tone Marie tilbyr også hjelp til å bearbeide traumer, behandle søvnvansker og ulike typer
angst (vedvarende bekymringer, panikkangst, eksamens- eller prestasjonsbasert angst,
eksistensiell angst og helseangst). Hun bruker både kognitiv atferdsterapi,
emosjonsfokusert tilnærming og ACT (Aksept- og verdibasert terapi).

Hun har en særlig interesse for mental trening og visualisering som
endringsverktøy, og kan tilby veiledning på dette om du ønsker hjelp med dine
utviklingsprosjekter (passer også for idrettsutøvere).

 

Fra januar 2024 tilbyr Tone Marie traumebehandling med EMDR.

Jobber mandager, tirsdag frem til lunsj og noen ettermiddager. Ta kontakt om du lurer på noe

moc.liamg@remhobgolokysp

 

Utdanning:
• Profesjonsstudiet i Psykologi, Universitetet i Oslo (2009)
• Bacheloremner i IT, Logikk, Språk, Psykologi (Bedømmings- og beslutningspsykologi)

Videreutdanning:
• Spesialisering i Familiepsykologi – Institutt for Aktiv Psykoterapi
• Sertifisert foreldreveileder i COS-P og Tuning in to Kids