Svimmelhetsutredning

NEMUS Lillestrøm

Svimmelhetsklinikken NEMUS Lillestrøm

Svimmelhet er en subjektiv følelse av at ting går rundt eller gynger – av desorientering i rommet. Det skyldes ofte at signalene vi mottar fra syn og balanseorganet ikke stemmer overens eller er uvante.

Hva er svimmelhet?

Svimmelhet er en subjektiv følelse av at ting går rundt eller gynger – av at en selv eller omgivelsene beveger seg uten at det er reelt. Det skyldes ofte at signalene vi mottar fra syn og balanseorganet ikke stemmer overens eller er uvante. Det er sjelden et tegn på alvorlig sykdom, men kan oppleves som svært plagsomt og skremmende.

Svimmelhet kan være en normal reaksjon på en unormal situasjon og er ofte i disse tilfellene kortvarig. Den kan skyldes uvante bevegelser, situasjoner, usikkerhet, tretthet eller annet. Du vet selv hvorfor svimmelheter kommer og den utgjør ikke et problem for deg.

Andre ganger er svimmelheten en unormal reaksjon i en normal situasjon. Det kan f.eks. være at du blir kraftig svimmel helt plutselig, eller at du gradvis utvikler mer svimmelhet og balanseproblemer over tid. Ved den siste type svimmelhet bør du kontakte helsepersonell med kompetanse i undersøkelse og utredning av svimmelhet.

Utredning og diagnostisering

Balanse- og det vestibulære systemet er komplekst. Balanseorganene samspiller med mange andre deler for at vi skal klare å opprettholde balanse. Signaler fra øyne, sanseceller i hud, muskler og ledd, og balanseorganene sendes til lillehjernen for bearbeidelse, før signalene videresendes til hjernen. Deretter går signalene ut igjen til kroppen og alt dette skjer automatisk til vanlig. Når det oppstår en asymmetri i mengden signaler som blir sendt til hjernen, enten for mye eller for lite, blir du svimmel. Hjernen reagerer med ulike ubehagelige symptomer avhengig av hvorfor signalene er endret.

En svimmelhetsutredning består av en anamnese (sykehistorie) og flere forskjellige undersøkelser innenfor nervesystemet og balansesystemet med og uten spesialutstyr som videobriller. Undersøkelser av øyebevegelsene er særlig viktig for å avdekke sykdommer i det indre øret og i balanseorganet.

Ved behov vil pasienten henvises til billedundersøkelser eller øre-nese-hals spesialist. Ved langvarig svimmelhet kan det være behov for opptrening av balanseorganet, såkalt vestibular rehabilitering. Da vil pasienten få forskjellige hjemmeøvelser som utfordrer øyebevegelsene, nakkebevegelser, balanse og koordinasjon samtidig.

På NEMUS Lillestrøm har kiropraktor Lovisa Klingenberg tatt videreutdanning innenfor utredning og diagnostisering av svimmelhet, og hun vil på klinikken gjøre en grundig undersøkelse ved akutte og langvarige svimmelhetsplager.

Vanligste årsaker

Det finnes flere forskjellige årsaker til svimmelhet. De vanligste årsakene er det man på folkemunne kaller ”krystallsyken” og ”virus på balansenerven”. Hvis du ønsker å lese mer om disse og andre sykdommer som kan gi svimmelhet kan du gjøre det her.

Vestibular rehabilitering

Vestibular rehabilitering er øvelser som er laget for å redusere svimmelhet og ustøhet og forbedre den generelle fysiske kapasiteten i daglige aktiviteter. Hovedpoenget med treningen er å lære seg å bevege hode og kropp i en naturlig og avslappet måte på tross av svimmelheten. Øvelser med øyefokusering, øyebevegelser, balanse, gangmønster og koordinasjon kan være aktuelle. Å gå lengere turer i ulendt terreng er også en god måte å trene balansesystemet på.

En viktig del av treningen er å provosere svimmelheten, da målet er å redusere svimmelheten gjennom gjentatt eksponering av aktiviteter eller bevegelser som utløser den. Forbigående forverrelse av symptomene er derfor vanlig, men med regelmessig og konsekvent innsats bør symptomene stadig reduseres, noe som betyr at daglige aktiviteter gradvis vil bli lettere å gjennomføre.

Over tid kan også intensiteten av svimmelheten avta fordi hjernen lærer seg å ignorere de unormale signalene som skaper svimmelheten. Dette kalles sentral kompensasjon, og betyr at hjernen tar i bruk andre sanser som synet, sanseseller i muskler, hud og ledd eller balanseorganet på motsatt side, for å kompensere for den reduserte funksjonen. Denne kompensasjon skjer raskere ved vestibular rehabilitering.

Forskning

Epley’s manøvre for krystallsyken i bakre buegang

Hvis du har fått diagnosen krystallsyken vil du mest sannsynlig behandles med en hodemanøvre. Det finnes forskjellige manøvrer og hvilken som brukes kommer an på i hvilken del av balanseorganet krystallerne befinner seg. Den vanligste manøver kalles Epley’s manøvre, og i store metastudier har denne vist seg å være en sikker og effektiv metode for å bli kvitt krystallerne.

Link til studien her

Vestibular rehabilitering for ensidig dysfunksjon av balanseorganet

I et metastudie fra 2015 konkluderes det at det er moderate til sterke bevis for at vestibular rehabilitering er en sikker og effektiv metode for å minske svimmelhet og ledsagende symptomer hos pasienter med ensidig dysfunksjon av balanseorganet.

Link til studien her