Kvalitetssikring

Vi ønsker at du til enhver tid får best mulig oppfølging av dine nerve-, muskel- og skjelettplager. Derfor setter vi store krav til kvaliteten på våre tjenester, både behandling, forebygging, kommunikasjon og service.

En helt sentral del av vår kvalitetssikring er kontinuerlig faglig oppdatering.

  • Gjennom eksterne og interne kurs blir våre medarbeidere oppdatert om det siste innen kunnskapsbasert undersøkelse, behandling og forebygging
  • Flere i NEMUS tar også videreutdanning innen blant annet ultralyd, pediatri, idrettsmedisin og helsevitenskap
  • Noen av klinikkene i Helsegruppen NEMUS bidrar også i forskningsprosjekter

Alle klinikkene gjennomfører i tillegg en årlig clinic audit/pasienttilfredshetsundersøkelse. Her får vi nyttig informasjon om hva du som pasient synes om behandlingen, terapeuten og klinikken.

Hva betyr dette for deg?
Vi håper vår kvalitetssikring og faglige engasjement vil bidra til

  • At du får den oppfølgingen du trenger
  • God service, både på klinikken og ute i bedrift
  • Fokus på kommunikasjon, der din behandler lytter og gir deg nyttige råd
  • Gode og langvarige resultater gjennom riktig behandling og forebygging
  • At du kan leve et aktivt liv, uten å tenke på nerver, muskler og ledd
  • At du får hjelp til å nå de målene du ønsker

Kontroll over egen helse er en god opplevelse!

– NEMUS viser deg hvordan!