Post-Commotio Syndrom

Langvarig hjernerystelse

Dette er symptomer etter en hjernerystelse som varer lengre enn 30 dager. Det er mange forskjellige symptomer som kan gi opphav til diagnosen «PCS» og derfor må dette vurderes av en kliniker basert på symptomer og undersøkelse. Det er 5 kjente grunner til vedvarende plager og alle kan behandles.

Behandling og opptrening

Hvile er ikke lenger den beste behandlingsmetoden. Derimot er aktivitet og øvelser i riktig grad anbefalt. Innholdet av opptreningen er forskjellig fra person til person.