Kontorrelaterte plager

Flere og flere i dagens samfunn sitter foran en skjerm på jobb. Langvarig sitting kan føre til belastningsrelaterte smerter i muskler og senevev.

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettsmerter skyldes ulike typer av feilbelastninger; ensidighet, gjentagelser, høyt arbeidstempo og/eller kraftanstrengelser. Ømhet og irritasjon er kroppens egne reaksjoner på ”slitne” muskler og sener. Symptomene er et varsel om at man bør bruke kroppen på en mer fordelaktig måte.

Vanligste årsaker:

 • Ikke tilrettelagt arbeidsplass
 • For lite variasjon ila. arbeidsdagen
 • For lite daglig aktivitet
 • Høyt stressnivå
 • Lite kontroll og mestringsfølelse
 • Dårlig arbeidsmiljø

Vanlige symptomer:

 • Smerter i nakke og skuldre
 • Muskelømhet eller smerter i albue og underarm, ofte på underarmens overside
 • Forsterkning av smertene ved arbeid over lenger tid, redusering ved hvile
 • Hodepine og svimmelhet
 • Smerter, nummenhet og hevelse i underarm og hånd
 • Relaterte symptomer som dårlig søvn, nedsatt konsentrasjon, redusert arbeidsevne og irritabilitet kan forekomme

Utbredelse og varighet:

Muskel- og skjelettsmerter er fortsatt diagnosegruppen som fører til høyest sykefravær og uførepensjon. Rundt 20.000 er sykemeldte hver dag på grunn av muskelrelaterte plager. Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt, er dette et forsiktig anslag som tar utgangspunkt i at for en tredjedel av dem som har muskel- og skjelettplager, er plagene knyttet til jobben.

Utredning og behandling

Resultatene ved tradisjonell lokal behandling av smertestedet og avlastning ved eksempelvis ”musearm” eller ”tennisalbue” er ofte skuffende; selv om man får forbigående lindring kommer smertene raskt tilbake når aktiviteter gjenopptas. Et irritert senefeste eller en øm muskel er som regel et resultat av at det er oppstått et endret spennings- og bevegelsesmønster som kan omfatte muskler, ledd, bindevev og nervesystem fra nakken og helt til ut i fingrene. Denne onde sirkelen brytes først effektivt når en finner de underliggende feilene og korrigerer disse.

Dette kan kreve manuell behandling av muskler, bindevev og ledd i hele ”bevegelseskjeden” fra nakke til hånd. Ønsker du raskest mulig resultater, er det nyttig at du som pasient tar en aktiv del i behandlingen. Noen ganger er det indikert med styrkeøvelser og tøyninger, andre ganger kan mer bevegelse og variasjon i løpet av arbeidsdagen være tilstrekkelig. Uansett plage – tilpasser vi både behandling og forebyggende råd.

Hva kan du gjøre selv?

Her er noen tips for å optimalisere kontorplassen din:

Stolen

Stolen må plasseres rett foran skjermen. Stolen justeres slik at du har 90 grader  eller mer i knærne.

Bordet

Ha tastatur og mus nærmest deg. Det skal være minst 5 cm mellom lårets overside og bordets underside. Prøv deg frem.

Tastaturet

Tastene skal yte motstand uten å være tunge å trykke ned. Ikke trykk hardere enn nødvendig.

Musen

Bør være ergonomisk formet, slik at hele hånden hviler på musen. Forsøk å bruk så få muskler som mulig. Variér gjerne mellom å ha musen på venstre og høyre side av tastaturet.

Skjermen

Plasser den rett foran deg, med overkanten i øyehøyde og med en avstand på ca. 40 cm. Unngå refleksjoner fra vindu og lamper.

Variasjon:

Uansett hvor riktig du sitter eller står, er det viktigst at du varierer. Den neste stillingen er alltid den beste.

Mikropauser:

Reis deg opp fra stolen 1-2 ganger i timen minimum. Se rett frem, få frem brystet og pust dypt og rolig med magen. 2-3 minutters pause holder, hvis du gjør det ofte nok.

Bevegelse

Bevegelse er energi for kropp og sinn. Hent et glass vann innimellom. Får du en telefon, kan det være godt å reise seg opp for å snakke. Skal du ha et møte med en av kollegaene? Foreslå en tur ute. Vær kreativ. En kort tur kan forebygge muskel- og skjelettplager, øke forbrenningen og ikke minst forbedre konsentrasjonen din så du jobber mer effektivt etterpå.

Med disse rådene, ønsker vi deg en god arbeidsdag!

Klikk her for mer informasjon om hvordan NEMUS kan hjelpe din bedrift

Hvor kan jeg få hjelp?

Alle klinikkene i NEMUS tilbyr utredning, behandling og forebygging av denne diagnosen. Vi har klinikker over hele landet. Finn din nærmeste klinikk i kartet.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.