Frossen skulder (Adhesive kapsulitt).

Om du har problemer med å løfte armen over hodet, krysse armen over brystet, rekke armen bak ryggen og har nedsatt bevegelse i skulderen i en eller flere retninger, kan dette være tidlig tegn på frossen skulder.

Årsak:

Kapsulitt i skulderen er forsaket av en betennelse av leddhinnen (kapselen) rundt skulderleddet. Leddhinnen i skulderen blir betent og trekker seg sammen, noe som fører til nedsatt bevegelse i skulderen. Plagene kan vare i alt fra 1-3 år, noen kan oppleve plager lenger enn dette. Kapsulitt i skulderen er vanligst hos personer i alderen 40-70 år. Kapsulitt er mer vanlig hos kvinner enn menn. Man vet enda ikke årsaken til kapsulitt, det sees mer hyppig etter skuldertraume/skade, hos personer med diabetes, men hos de fleste begynner plagene spontant uten kjent årsak.

Symptomer:

De fleste med kapsulitt opplever at skulderen gradvis blir stivere, og det blir vanskeligere å løfte armen høyt over hodet og kle av og på seg. Samtidig som skulderen stivner opplever man sterke smerter i skulderen (ofte framside) og stråling ned i over- og underarmen. Nattsmerter er veldig vanlig, spesielt det å ligge på smertefull side. Smertestillende har som regel lite effekt.

Frossen skulder deles tradisjonelt opp i tre hovedfaser:

  • Fase 1: Smertestadiet, gradvis økende smerter samtidig som skulderen «stivner».
  • Fase 2: Adhesjonsstadiet, økende stivhet. Smertene avtar gradvis.
  • Fase 3: Tilhelingsstadiet, generelt mindre smerter, men fortsatt betydelig stivhet. Stivheten avtar gradvis.

Vurdering:

En kyndig behandler foretar en grundig sykehistorie og god klinisk undersøkelse. Ved mistanke frossen skulder er bevegeligheten i skulderen nedsatt både når behandleren løfter armen (passiv) og når pasienten løfter armen (aktiv). Ultralyd og MR kan være aktuelt for å stille korrekt diagnose.

Behandling:

Frossen skulder er en selvbegrensende tilstand. Hvor lang tid det tar før tilstanden forbedres spontant varierer imidlertid kraftig. Det finnes en rekke foreslåtte behandlingsmetoder med varierende effekt. Betennelsesdempende og smertestillende behandling kan være med på å redusere smerte i skulderen. En NEMUS behandler kan gi behandling som kan redusere smerten i tidlig fase, men dette vil ikke kurere tilstanden. Når smertene reduseres i senere fase bør behandling hos fysioterapeut starte så tidlig som mulig.

Din behandler i NEMUS har kompetanse til å vurdere hva som er best for deg.

Hva kan du gjøre selv?

I tidlig fase bør man unngå bevegelser som forverrer smertene.  Når smertene blir bedre kan man gradvis bevege skulderen mer og mer.

Hvor kan jeg få hjelp?

Alle klinikkene i NEMUS tilbyr utredning, behandling og forebygging av denne diagnosen. Vi har klinikker over hele landet. Finn din nærmeste klinikk i kartet.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.