Skuldertendinopati (senebetennelse)

Skuldertendinopati er en fellesbetegnelse for langvarige plager og smerter i skuldersenene , spesielt i musklene infraspinatus, supraspinatus, subscapularis og biceps. Tradisjonelt omtalte man skuldertendinopati som inflammasjon av en sene eller senefeste. Nyere forskning peker i retning av at inflammasjon er mindre viktig, men kan forekomme som en akutt respons på skadet senevev.

Årsak:

Skuldertendinopati oppstår kan skyldes langvarige skulderplager eller en akutt skade. Trykk på senen fra omkringliggende strukturer, eller endret funksjon av skulderen, kan endre blodsirkulasjonen til senen over tid. Enkelte mener at blodsirkulasjonen finner nye veier, og nye nerveender vokser inn i senen, som fører til hevelse og smerte.

Symptomer:

Symptomer på skuldertendinopati er ofte smerte i skulder eller overarm som forverres ved aktivitet over skulderhøyde. Mange rapporterer redusert nattesøvn fordi det er vondt å ligge på skulderen. Aktiv bevegelse av armen ut til siden (abduksjon) er ofte redusert, og man kan se en ujevn bevegelse av skulderbladet og skulderleddet i denne bevegelsen. Krafttesting av bevegelsen ut til siden og i rotasjon utover utløser ofte smerte. Dette er også et inneklemmingstegn som man ser ved impingement.

Vurdering:

Skuldertendinopatier bør vurderes av en kyndig behandler som sammen med deg kan finne frem til de faktorer som kan ha bidratt til dine plager, samt lage et passende opptreningsopplegg for deg. I NEMUS har vi dyktige behandlere med erfaring på dette området.

Behandling:

Behandlingen er primært veiledet trening for å normalisere bevegelsen av skulderbladet, og deretter styrke stabiliseringsmuskulatur rundt både skulderbladet og selve skulderleddet. Fysioterapeutene ved NEMUS-klinikkene har erfaring med behandling av dette. Kiropraktorer ved klinikkene kan også hjelpe dersom redusert bevegelse og låsninger hindrer deg i å trene og bruke muskulaturen rundt leddet. Generelt består treningen av mange repetisjoner med liten belastning i den første fasen og det blir viktig og oppnå god blodsirkulasjon. Videre økes belastningen gradvis for å oppnå en varig bedring av skulderfunksjonen. Kinesiotape kan være et godt hjelpemiddel for å stabilisere og bane inn riktig muskulatur. I tillegg kan akupunktur/nålebehandling gi smertelindring samt øke blodsirkulasjonen i området. Trykkbølge er også en vanlig behandlingsmetode for senebetennelse.

Hva kan du gjøre selv?

Unngå å gjøre aktiviteter som provoserer frem smerten, men bruk skulderen innenfor smertegrensen. Unngå ensidig og langvarige belastninger. Sirkulasjonsøvelser og øvelser med lav belasting bør gjennomføres jevnlig, men det anbefales å ha fått en gjennomgang av de riktige øvelsene for deg sammen med en fysioterapeut.

Forebygging:

  • Varier arbeidsstillingen din. Unngå langvarig og ensidig belastning
  • Forsøk å ha en god kroppsholdning
  • Utfør øvelser og aktiviteter med god arbeidsstilling

Hvor kan jeg få hjelp?

Alle klinikkene i NEMUS tilbyr utredning, behandling og forebygging av denne diagnosen. Vi har klinikker over hele landet. Finn din nærmeste klinikk i kartet.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.

[