Regjeringen har bestemt å kutte støtten til kiropraktorpasienter med 100 millioner!

Publisert: 19. desember 2023

Hvordan vil dette påvirke den enkelte?

Stortinget har vedtatt et kutt i refusjonen med en halvering av pasientstøtten til kiropraktorer i Statsbudsjettet 2024.

Bransjen har jobbet målrettet sammen den siste tiden, både med deltakelse ved høringsuttalelser, debatter og diskusjoner på ulike politiske arenaer, for å fremme et samlet politisk påtrykk mot politikerne, og for unngå at kiropraktorpasienter blir rammet.

Dessverre har arbeidet ikke ført frem og gitt endring i resultatet.

Dette medfører at klinikkene er nødt til å heve prisene på kiropraktorbehandlinger fra den 1.1.2024.

En halvering i direkte refusjon setter kiropraktorene i en vanskelig situasjon, i en tid hvor kostnadene ved å drive klinikk er høy.

Det beklages på det sterkeste at Regjeringens beslutning nå fører til at bransjen må øke sine priser, og som direkte påvirker pasienten sin økonomi.

Behandling hos kiropraktor får en høyere betalingssats fra den 1.1.2024 enn den har i dag.

Det er fortsatt noe usikkert hva de endelige pristakstene vil utgjøre i kroner og øre, da takstene ligger hos Helsedirektoratet som skal ta stilling til hvordan takstplakaten endelig skal se ut. Nye priser vil være tilgjengelig hos den enkelte NEMUS klinikk.

Kategorier

Helseblogg, Nyheter