Anbefalinger ved trening i graviditet

(hentet fra de Canadiske retningslinjene om trening i graviditet 2018)

Alle kvinner som ikke har indikasjoner på at de ikke bør trene anbefales å være regelmessig aktiv under svangerskapet.  Det har blitt gjort undersøkelser på spesifikke grupper som står beskrevet under:

 • deg som tidligere har vært lite aktiv/inaktiv
 • deg som er diagnostisert med svangerskapsdiabetes
 • deg som er overvektig (BMI ≥25 kg/m2 , før graviditet)

Gravide kvinner bør til sammen ha fysisk aktivitet av moderat intensitet minimum 150 minutter hver uke for å få gode helsegevinster og reduksjon i svangerskapsplager.

 1. Fysisk aktivitet bør gjennomføres minimum 3 dager i uker, men helst litt hver dag.
 2. Det er optimalt med variasjon mellom kondisjonstrening og styrketrening for å få bedre effekt, samt anbefales det en kombinasjon av yoga eller lett tøyning.
 3. Bekkenbunnstrening kan gjerne gjøres daglig for å redusere risiko for urininkontinens. Er du usikker, så be gjerne om hjelp fra din jordmor/kiropraktor/fysioterapeut for instruksjon. Du kan også lese vårt innlegg om bekkenbunnstrening her.
 4. Gravide som opplever lett grad av svimmelhet, kvalme eller uvel når de trener flatt på ryggen bør modifisere treningen for å unngå ryggliggende øvelser.

Kontraindikasjoner til trening i graviditet

Alle gravide kan delta i fysisk aktivitet under graviditet, med noen få unntak. Kvinner som har det som heter absolutte kontraindikasjoner kan fortsette vanlige aktivitet som gjøres daglig, men bør unngå overbelastning. Kvinner som har det som heter relative kontraindikasjoner bør snakke med jordmor eller lege/kiropraktor om hva som er hensiktsmessig av moderat til hard trening før de deltar i aktiviteten.

Følgende er absolutte kontraindikasjoner til trening i graviditet:

 • Prematur fødsel
 • Membran ruptur
 • Uforklarlig ikke-forbigående vaginal blødning
 • Placenta praevia etter 28 fullgåtte uker.
 • Preeklampsi (svangerskapsforgiftning)
 • Intrauterin vekst restriksjoner
 • Gravid med trillinger
 • Vanskelige diabetes type 1
 • Vanskelige stoffskifteplager
 • Andre hjerte-karr/respirasjons eller systemiske sykdommer

Følgende er relative kontraindikasjoner for trening i graviditet:

 • Gjentagende spontanaborter
 • Høyt blodtrykk i graviditet
 • Tidligere spontan fødsel pre-termin
 • Milde/moderate hjerte-karsykdommer.
 • Symptomatisk lav blodprosent
 • Feilernæring
 • Spiseforstyrrelser
 • Gravid med tvillinger etter uke 28

Hvor kan jeg få hjelp?

Alle klinikkene i NEMUS tilbyr utredning, behandling og forebygging av denne diagnosen.
Vi har klinikker over hele landet. Finn din nærmeste klinikk i kartet.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.