Manuellterapeut

Manuellterapi er et to-årig klinisk masterprogram på universitetsnivå for fysioterapeuter, som fører til spesialkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i muskel- og skjelettsystemet. Fysioterapeuter med slik utdannelse kalles manuellterapeuter.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få trygderefusjon, og du kan gå direkte til manuellterapeut.

Hvilke pasienter behandler en manuellterapeut?

Manuellterapeuten  behandler smerter i muskel og ledd i hele kroppen, for eksempel:

Hva gjør en manuellterapeut?

Undersøkelse:

Manuellterapeuten gjennomfører en grundig fysisk undersøkelse for å kunne stille en klar diagnose for årsaken til smertene. Undersøkelsen tar mellom 20-40 minutter. Manuellterapeuter kan differensialdiagnostisere, det vil si skille mellom sykdommer i muskel- og skjelettsystemet og andre farlige sykdommer med samme symptomer( for eksempel brudd, kreft eller inflammasjon). Til slutt gir de deg informasjon om tilstanden. Hvis det er nødvendig for å finne årsaken til smerten, henviser manuellterapeuten til røntgen/CT/MR eller legespesialist.

Behandling og forebygging:

Manuellterapeuten gir råd om hvordan du skal forholde deg til plagene dine og instruksjon i hva du kan gjøre selv. Manuellterapeuten kan gi deg smertelindrende behandling og behandling som normaliserer muskel- og skjelettfunksjonene. Til dette brukes ulike behandlingsteknikker: leddmanipulasjon, leddmobilisering, strekkbehandling(traksjon), massasje, tøyninger, avspenning, øvelser. Spesielt for manuellterapeutene er at de i tillegg til de manuelle behandlingsmetodene kan gi målrettet behandling som tar sikte på å trene opp pasientens reduserte funksjonsevne. Manuellterapeuter følger nasjonale og internasjonale retningslinjer i undersøkelse og behandling.

Primærkontakt

Fra 2006 fikk manuellterapeuter og kiropraktorer i Norge status som primærkontakt med selvstendig behandleransvar på lik linje med leger, tannleger og psykologer.
Som primærkontakt kan kiropraktorer og manuellterapeuter

  • Rekvirere bildediagnostikk (røntgen, CT, MR)
  • Henvise til legespesialist
  • Henvise til fysioterapi
  • Sykmelde inntil 12 uker

Trygderefusjon:

Alle manuellterapipasienter i Norge med driftstilskudd får automatisk dekket en del av behandlingen gjennom trygdeandel. Du trenger ikke legehenvisning. Se HELFO for oppdaterte takster.

For mer informasjon om utdanning, politikk og annen relevant faginformasjon, se hjemmesidene til Faggruppen i Manuellterapi i NFF

Hvilke klinikker i NEMUS har manuellterapeut?

NEMUS Kongsvinger er per i dag klinikken med manuellterapeut i Helsegruppen NEMUS.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.