Visste du dette om kronisk hodepine og legemidler?

Publisert: 28. desember 2022

Hvor mange har kronisk hodepine?

Globalt lider over 63 millioner mennesker av kronisk hodepine relatert til overforbruk av medisiner; Medikamentoverforbruks-hodepine (MOH) (2). Dette er definert som kronisk hodepine.

Totalt representerer det mellom 1-2% av befolkningen generelt, og er en tilstand som hos de fleste kan unngå eller behandle gjennom oppdatert helsehjelp og pasientrådgivning.

Det er ikke bare en funksjonshemming for den som lider av kronisk hodepine, men det koster også samfunnet store summer. I gjennomsnitt koster et tilfelle av medisinsk overforbrukshodepine samfunnet tre ganger mer enn migrene.

Ifølge ulike studier varierer disse tallene fra 3.500-10.000 euro årlig, avhengig av land og ressurser som brukes i helsevesenet (3).

Har jeg MOH? Dette er kriteriene:

Ifølge Den internasjonale klassifiseringen av hodepinekriterier (ICHD-3) kjennetegnes av:

 • Har du hodepine?
 • Har du hodepine totalt mer enn 15 dager hver måned?
 • Har du hatt hodepine i tre påfølgende måneder?
 • Har du tatt smertestillende legemidler mot hodepine mer enn 15 dager per måned i tre påfølgende måneder?
 • For migrenepasienter gjelder dette bruk av medisin i mer enn 8 dager per måned, i tre påfølgende måneder.

Vanlige årsaker til kronisk hodepine:

 • Feil egenhåndtering ved bruk av smertestillende legemidler
 • Feil diagnose av eksisterende hodepine
 • Overforbruk av reseptbelagte legemidler
 • Kroniske plager og sykdommer som fører til MOH

Hvilke medisiner bidrar til MOH?

 • Kombinasjoner av smertestillende medikamenter; 39-42%
 • Reseptfrie smertestillende medikamenter; 29-38%
 • Triptaner; 12-20%
 • Opioider; 6%
 • Ergotamin; 4-11%

I den generelle befolkningen er reseptfrie medikamenter (86%) og svake opioider (9%) de vanligste grunnene til MOH (4). Disse medikamentene brukes vanligvis mot spenningshodepine, migrene, klasehodepine og posttraumatisk hodepine fra f.eks. hjernerystelse.

Hva skjer i kroppen når kronisk hodepine kommer av overforbruk av legemidler?

Det er flere teorier bak mekanismene til MOH. En hodepine er kronisk grunnet økt følsomhet for smerteintensitet, og har en varighet mer enn 3 måneder (1). Kronisk smerte kan oppstå fra en skade eller smerteårsak som har vedvart over lengre tid. Hjernen blir vant til de gjentatte smertesignalene, og dette endrer derfor langsiktig den kjemiske kommunikasjonen mellom nervene i hjernen. Det skal derfor ikke like mye til for å overstige smerteterskelen vi har.

Kan langvarig hodepine føre til andre plager?

Kronisk smerte oppstår når smerteintensitet og varighet øker. Dette gjør oss mer utsatt for andre plager som depresjon, angst og tretthet.

Kan hodepine være genetisk?

Genetiske faktorer spiller en rolle i mottagelighet for hodepine generelt, inkludert MOH. Risikoen blir tredoblet om man har familiehistorie med MOH eller annet rusmisbruk (5).

Hvordan unngå MOH

 • Søk råd hos autorisert helsepersonell for riktig utredning og diagnostisering av type hodepine
 • Søk råd hos autorisert helsepersonell angående nødvendighet av medikamentbruk for din hodepine
 • Tilpasset trening er riktig behandling for tensjonshodepine, ikke ibuprofen, naproxen og paracetamol preparater.
 • Søk hjelp hos både fastlege, kiropraktor, og eller fysioterapeut for å begrense bruken av smertestillende legemidler som behandling, og fremme en sunnere livsstil uten medikamenter.

Sjekkliste når du søker hjelp for din hodepine

Forklar terapeuten hva som beskriver hodepinen din – hvis det gjelder en spenningshodepine, kan dette lett behandles gjennom aktiv behandling, IKKE smertestillende medikamenter.

Spesifikke medikamenter mot hodepine, som for eksempel triptaner mot migrene, skal kun brukes mot migrene og ikke spenningshodepine.

Du kan få ikke-farmakologisk utredning og behandling for hodepine hos en kiropraktor eller manuellterapeut.

Oppsøk hjelp hos en tverrfaglig klinikk for en helhetlig tilnærming, og god kommunikasjon mellom helsepersonell. De vil kunne opprettholde en god kommunikasjon med fastlegen din, og henvise videre til legespesialister om nødvendig.

Hos NEMUS jobber helsepersonell tverrfaglig for å diagnostisere din hodepine. Hodepinespesialistene våre utreder og behandler i henhold til (International Classification of Headache Disorders (ICHD)) ICHD-3-kriteriene for å oppnå best mulig resultat. Vi kommuniserer også tett med fastlegen ved ditt samtykke, for å begrense overforbruk av smertestillende legemidler mot hodepine, og redusere antall dager med hodepine relatert til en slik diagnose.

Jamie Coyne-Stacey MNKF
NEMUS Frogner

MHD Hodepinetilstander, Universitetet i København

Referanser

1.) Olesen, J. (2014). Problem areas in the International Classification of Headache Disorders, (beta). Cephalalgia, 34(14), 1193-1199.

2.) Carlsen, L. N., Munksgaard, S. B., Nielsen, M., Engelstoft, I. M. S., Westergaard, M. L., Bendtsen, L., & Jensen, R. H. (2020). Comparison of 3 treatment strategies for medication overuse headache: A randomized clinical trial. JAMA neurology, 77(9), 1069-1078.

3.). GBD Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators, Lancet 20152 and 20163

4.) Bottiroli, S., Galli, F., Viana, M., De Icco, R., Bitetto, V., Allena, M., … & Tassorelli, C. (2019). Negative Short-Term Outcome of Detoxification Therapy in Chronic Migraine with Medication Overuse Headache: Role for Early Life Traumatic Experiences and Recent Stressful Events. Frontiers in neurology, 10, 173.

5.) Evers, S., & Marziniak, M. (2010). Clinical features, pathophysiology, and treatment of medication-overuse headache. The Lancet Neurology, 9(4), 391-401.

6.) Rigmor Hoejland Jensen, MD, DMSc, Professor of Neurology, Director of Danish Headache Center Founder of Master of Headache Disorders Past president EHF, Prior Trustee in IHS, Director in LTB, (2020) Medication Overuse Headache, Pathophysiological Mechanisms?