Første spesialist innen barne- og ungdomskiropraktikk i Asker

I helgen mottok kiropraktor Cathrine Herneblad-Due tittelen Spesialist i barne- og ungdomskiropraktikk. Cathrine jobber på NEMUS Asker Sentrum, og er den første i Asker med spesialisttittelen.

Cathrine ble ferdig med sin 5-årige kiropraktorutdanning i 2006. Fra 2011 til 2014 tok hun en tilleggsmastergrad i muskel- og skjeletthelse for barn og ungdom.

Et nytt spesialistforløp i regi av Norsk Kiropraktorforening var klart i 2019.

Det er kun 16 personer med denne spesialiseringen i Norge, og barne- og ungdomskiropraktikk er den første profesjonsspesifikke spesialiseringen innen kiropraktikk.

Økende trend med muskel- og leddplager hos barn
Smerter i muskler og ledd blant barn og unge er vanlig. I Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) oppga nærmere 50% av ungdom uspesifikke langvarige smerter og 25 % hadde smerter mer enn to steder.

-. Trenden er alarmerende. Det er derfor en glede å legge til rette for optimal utvikling av bevegelsesapparatet og være med på å påvirke utviklingen. Gjennom mastergraden og spesialiseringen har vi fått en unik kunnskap innen både diagnostikk, behandling og forebygging av smerter i muskler og ledd hos barn og unge, sier Cathrine.

Tilbake i januar
Cathrine er nå i barselpermisjon, og kommer tilbake til NEMUS Asker Sentrum i januar 2020.

Trenger dere hjelp til barn eller unge med muskel- og leddplager før den tid, kan dere benytte dere av Cathrines vikar Anna Allen Unhammer.

Ring gjerne 66 90 50 01 for mer informasjon og timebestilling.

 

Velkommen til oss!:-)

 

Foto: Øistein Holm Haagensen
Fra venstre; Anja Blikstad, Anne Helene Moksness, Cathrine Herneblad-Due, Elisabeth Aas Jakobsen, Harald Hægland