Styrker vårt tverrfaglige team

NEMUS Kongsvinger styrker sitt tverrfaglige team med en helt ny fagprofesjon. Kongsvingerjenta Marit Vegum Reitan er utdannet ortopediingeniør og jobber for Ortopediteknikk avd. Lillestrøm. Hun har nå vendt nesen hjemover etter at hun fullførte sin utdannelse ved Jønkøping University i Sverige i 2020. Etter dette har hun hatt to års turnustjeneste i Kristiansand, og har siden september 2022 jobbet hos Ortopediteknikk avd. Lillestrøm. Fra 13. mars vil Ortopediteknikk, med Marit i spissen, gi et lokalt tilbud til pasienter i Kongsvingerregionen.

 

Hva er egentlig en ortopediingeniør?

Som ortopediingeniør tar man mål og tilpasser proteser, ortoser, fotsenger og sko.  En ortose, eller skinne, kan korrigere og rette opp en feilstilling, hindre feilbelastninger og kompensere for tapt muskelkraft og funksjon i hender, føtter, rygg og nakke. Fotsenger, spesialsko og ortopedisk sydde sko defineres som ortoser. En protese erstatter en tapt legemsdel. Vi jobber mest med benamputerte og lager proteser til alle aktivitetskategorier.

 

Hvem kan benytte seg av dette tilbudet?

For at du skal få støtte fra NAV, må du ha en varig (mer enn to-tre år) nedsatt funksjonsevne i det vi kaller bevegelsesorganet, og hjelpemiddelet må hjelpe på det aktuelle problemet. Kravet for å få innvilget et ortopedisk hjelpemiddel er i utgangspunktet at du har en varig og vesentlig skade eller lyte som fører til nedsatt funksjonsevne. Dette dokumenteres av en legespesialist, som sender søknad til NAV Arbeid og ytelser. NAV vil så vurdere om stønadskravet er innenfor det gjeldende regelverket. Deretter tar en ortopediingeniør mål og tilpasser hjelpemiddel.