Svimmelhet – dette er to av de vanligste årsakene

Svimmelhet – dette er to av de vanligste årsakene:
???? Krystallsyke (Benign paroksysmal posisjonsvertigo) rammer labyrinten i det indre øret. Den mest anerkjente hypotesen om krystallsyke er at små krystaller (otolitter) inne i labyrinten har løsnet og forvillet seg inn i buegangene. Herfra forårsaker de irritasjon og feilsignaler. Anfall ved krystallsyke kommer gjerne når man beveger hodet i bestemte stillinger, eller ved endring av stilling.

???? Virus på balansenerven (Vestibularisnevritt) kan komme i forbindelse med virusinfeksjon fra for eksempel hals, bihule eller øre. Her er symptomene mer konstante. Som regel gir irritasjon i balansenerven kraftig svimmelhet i 1-3 dager, og forsvinner av seg selv etter 3-8 uker. For noen vil riktignok plagene vedvare over lang tid.

Her kan du lese mer om symptomer og mulige årsaker til svimmelhet:
https://nemus.no/diagnoser/artrose/svimmelhet