Den moderne klinikeren

Daglig leder i NEMUS og kiropraktor ved NEMUS Asker sentrum Martin Herneblad-Due har skrevet en artikkel for nettstedet ”Bevegelsesløftet”  om hvilke krav som stilles til dagens klinikere og behandlere. Artikkelen er skrevet både for deg som pasient og om du er lege, kiropraktor, fysioterapeut, manuellterapeut eller annen kliniker.

Kiropraktor og primærkontakt Martin Herneblad-Due har, som mange andre klinikere, gjort en del erfaringer rundt hva som skal til for å gjøre best mulig jobb på klinikken. Først og fremst for pasienten, og for å samarbeide godt med annet helsepersonell.

Et nyttig rammeverk er å jobbe etter den evidenbaserte modellen – en modell som ble etablert allerede på 90-tallet, men som så langt ikke har blitt ordentlig integrert i alle deler av helsevesenet.

Evidensbasert praksis skal hjelpe klinikeren til å treffe en bedre klinisk beslutning basert på 3 pilarer:

  • Beste relevante forskningen
  • Pasientens verdier og preferanser
  • Klinikerens erfaring

”Riktig bruk av den evidensbaserte modellen gagner pasientene, øker tilfredsheten og  forbedrer tverrfaglig samarbeid”, skriver Martin i artikkelen.

Les gjerne hele artikkelen om ”Den moderne klinikeren ”på Bevegelsesløftet her.