Hvordan kan stress være helsebringende?

Nakkehodepine

Tidsklemma, utbrenthet, høye skuldre, bite tenna sammen – dette er tilstander og uttrykk vi hører daglig. Dette betrakter vi som regel som negativt stress. Men hva med positivt stress? Forskning viser at stress faktisk kan være helsebringende – så lenge vi har riktig innstilling.

En stor studie gjort i USA med over 30000 deltakere viste at hvis man går rundt og er bekymret over at stress er farlig for helsa, øker sjansen for å dø med 43%. På den andre siden, hvis man var veldig stressa, men ikke var bekymret for det, var stresset helt ufarlig. Tvert imot hadde de mindre sjanse for å dø enn de som var litt stressa.

Forklaringene går blant annet på at negativt stress øker den negative stressresponsen i kroppen, der blodårene trekker seg sammen. Dette er spesielt ugunstig for hjertefunksjon, særlig over tid. Derimot, hvis man ser på stressrespons som noe positivt – f.eks. at økt hjertefrekvens og rask pust er nødvendig for at du skal klare å gjennomføre oppgaven på en best mulig måte – vil IKKE blodårene trekke seg sammen. Hjertet får dermed en normal belastning, og er mindre skadelig. Dette ligner på responsen man får ved glede.

En annen forklaring kommer fra Oksytocin, også kjent som velværehormonet. Det blir blant annet utskilt når man får en klem og når man er sosial. Oksytocin er også et stresshormon, like viktig som adrenalin. Det er biologisk stilt inn på at du skal oppsøke hjelp og være sosial når du blir stresset. Det beskytter også hjertet, både gjennom å være betennelsesdempende og det får blodårene til å forbli avslappet. I tillegg reparer det muskelceller i hjertet. Oksytocin hjelper hjertet.

Hvordan du takler stress kan ha alt å si for din helse.

All denne informasjonen finner du på denne filmen fra TED, der hovedpersonen er psykolog Kelly McGonigal.