Nakke og rygg gir størst sykdomsbyrde

svimmelhet

Nakke- og ryggsmerter er den største årsaken til helsetap i Norge i dag. Folkehelseinstituttet har laget en samlet detaljert oversikt over hvilke sykdommer som fører til plager og død blant nordmenn. Ikke overraskende kommer muskel- og skjelettplager høyt opp, faktisk bidrar disse til større sykdomsbyrde i befolkningen enn både hjerteinfarkt og Alzheimers/demens til sammen!

To faktorer er vektlagt i rapporten. Den ene er antall tapte leveår ved sykdom som fører til død. Den andre er helsetap. Dette beskriver sykdomsforløp man ikke dør av men opplever nedsatt helse. Nå er ikke muskel- og skjelettplager noe man dør av, men vi vet av lang erfaring at pasienter kan oppleve sterkt nedsatt livskvalitet og arbeidsførhet om de lider av nakke og/eller ryggplager. For enkeltindividet kan dette igjen føre til ekstra påkjenning psykisk om de ikke er i stand til å være den forsørgeren, livsledsageren eller arbeidstageren de ønsker og være. Vi vet samtidig at det er smerter i muskel- og skjelettapparatet som sørger for flest fraværsdager fra arbeidsplassen og er således en stor samfunnsøkonomisk byrde.

Pasienter med muskel- og skjelettsmerter kommer ofte inn til oss med sammensatte problemstillinger og årsakssammenheng kan gjerne variere. Det være seg alt fra ulykkeshendelser til livstil eller lettere psykiske plager.

Heldigvis er det hjelp å få!

Våre behandlere er gjennom sin utdanning i stand til å kartlegge pasientens individuelle behov for å takle tilstanden best mulig. Vi vet at grundig informasjon, riktig diagnostikk, korrekt veiledning og et liv i bevegelse vil hjelpe veldig mange av pasientene i denne gruppen.

Ønsker du en vurdering og tiltaksveiledning hos en av våre behandlere kan vi garantere deg at du vil møte et interessert, faglig oppdatert menneske med et oppriktig ønske om å hjelpe deg til å håndtere plagene dine best mulig.

Link til rapport fra FHI:

https://www.fhi.no/nyheter/2016/hvilke-sykdommer-betyr-mest-for-nor/