Kurs med Sandvika Nevrosenter om hodepine, migrene og nakkeplager

Pasienter med hodepine, migrene og nakkerelaterte plager oppsøker oss i større og større grad. Årsaksmekanismene er ofte sammensatte, og det er viktig med oppdatert kunnskap for å gi best mulig behandling. NEMUS har sammen med Sandvika Nevrosenter og Legeforeningen arrangert to kurs for allmennpraktiserende leger.

Fra Sandvika Nevrosenter har nevrolog Aud Nome Dueland og allmennlege Tine Poole deltatt både som arrangører og foredragsholdere. De er sansynligvis de med høyest kompetanse innen hodepine i Norge og gir kurset et meget høyt kvalitetsstempel. 

For NEMUS er det med stor ydmykhet og stolthet at vi får lov til å være med på et slikt kurs. Både som foredragsholdere og medarrangører. 

Tilbakemeldingene fra legene som har deltatt på kursene har vært svært positive. De har lært alt fra bakgrunnsteori, diagnostikk, behandling, forebygging og tverrfaglig samarbeid om migrene, spenningshodepine, cervikogen (nakkerelatert) hodepine, medisin overforbrukshodepine og flere andre former for hodepine. I tillegg lærte de om vanlige akutte og langvarige nakkeplager.

Nylig holdt NEMUS og Sandvika Nevrosenter også et internkurs for over 50 kiropraktor, fysioterapeuter og andre fra klinikkene i Helsegruppen NEMUS. Tilbakemeldingene her var også svært gode. Det gav oss videre en trygghet om at alle klinikker i NEMUS har minimum en behandler med oppdatert kunskap om diagnostikk og behandling av hodepine.

 

Fra NEMUS har følgende deltatt som foredragsholdere og medarrangører:

Kiropraktor Cecilie Krage Øverås, fra NEMUS Trondheim
Kiropraktor Øistein Holm Haagensen, fra NEMUS Storo/Bjølsen
Kiropraktor Haakon Engzelius, fra NEMUS Bryn og Skøyen
Kiropraktor Martin Herneblad-Due, fra NEMUS Asker sentrum

Les mer om hodepine her

Bilde: 
Fra venstre Haakon Engzelius, Aud Nome Dueland, Tine Poole, Martin Herneblad-Due, Øistein Holm Haagensen.
Foto av Øistein Holm Haagensen