NEMUS følger retningslinjene

Dette er anbefalingene mot ryggsmerter

«Harvard Blogg» har skrevet en blogpost  hvor de går igjennom resultatene fra en stor studie som viser at NSAIDS (betennelsesdempende medisiner) ikke har større effekt enn placebo mot ryggsmerter og derfor ikke anbefales som førstevalg mot ryggsmerter (1). Videre går de igjennom retningslinjer for behandling utformet av American College of Physicians som viser at ikke-medikamentell behandling er å foretrekke mot ryggsmerter (2).

Nyoppståtte korsryggsmerter av varighet mindre enn 12 uker:
• Akutte ryggsmerter går oftest over av seg selv og er sjeldent farlig. Skulle du ønske å lindre smertene anbefales massasje, akupunktur og/eller leddmanipulasjon i ryggsøylen.
• Smertestillende som NSAIDS er IKKE førstevalg.

Langvarige korsryggsmerter med varighet over 12 uker:
• For pasienter med langvarig ryggsmerter anbefales først og fremst fysisk aktivitet/trening (bevegelighet/balanse/styrke).
• Dette kan med fordel kombineres med fysikalsk behandling som akupunktur og manipulasjonsbehandling, samt mindfulness-baserte teknikker for stressreduksjon og/eller kognitiv terapi.

Les mer her eller ta kontakt med din nærmeste NEMUS-klinikk om du har spørsmål eller trenger hjelp.

1. Machado GC et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for spinal pain: a systematic review and meta-analysis. Annals of the Rheumatic Diseases 2017;76:1269-1278.

2. Qaseem A et al. Noninvasive Treatments for Acute, Subacute, and Chronic Low Back Pain: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2017;166:514–530.