Bedriftsavtale

Publisert: 23. oktober 2023
bedriftsavtale bekkestua

Muskelskjelettsmerter er fortsatt diagnosegruppen
som fører til høyest sykefravær, og den representerer
betydelig utgifter for samfunnet og for bedriften.
Rask tilgang til kvalitetssikrete tjenester kan redusere
disse kostnadene.

Bedriftsavtale med NEMUS

80% av Norges befolkning har smerter et eller annet sted i
muskler og ledd – hver måned! På landsbasis utgjør nerve, muskel- og skjelettplager mer enn 40% av sykefraværet og 30%
av uførepensjonen. Dette representerer den klart største diagnosegruppen.

Med kompetanse innen de problemene som plager flest,
skreddersyr NEMUS løsninger for bedrifter for å øke
arbeidsevne, trivsel og produktivitet.

Vi fokuserer ikke bare på nerve-, muskel- og skjelettsystemet,
men vel så mye de faktorene som er med på å påvirke kroppen
vår. Derfor er helsefremmende råd og veiledning en helt sentral
del av vår oppfølging. Vi gir dine medarbeidere verktøy for å
holde seg i form, slik at de kan prestere best mulig.

Tjenester

NEMUS tilbyr flere helsefremmende og forebyggende tjenester,
blant annet:

 • Online kartlegging av den generelle helsetilstanden
  (Spørreskjema)
 • Arbeidsplassvurdering av fysioterapeut
 • Helsekontroll av kiropraktor
 • Behandlingsavtale på klinikk
 • Kurs innen forebyggende og helsefremmende tiltak
 • Tett samarbeid med bedriftshelsetjeneste og aktører
  innen helsefremmende arbeid
 • Utvikling av helsestrategier
 • Egne priser på våre tjenester
 • Kostnadseffektive løsninger

NEMUS har bevisst valgt å ta i bruk kostnadseffektive og
evidensbaserte metoder for å forebygge muskelskjelettplager. Vi
kombinerer behandling med råd og veiledning. Behandlingen
bidrar til å fjerne begrensninger som smerte og stivhet. Dette gir
ikke bare den ansatte bedre funksjon og mer overskudd. Når et område fungerer bedre, vil det også være mer mottakelig for
forebyggende tiltak som fysisk aktivitet, øvelser og
holdningsendringer. De forebyggende tiltakene blir med andre
ord enklere, og man merker raskere fremgang.

Vår manuelle behandling blir alltid fulgt opp av råd, veiledning
og øvelser, med mål om å hjelpe den ansatte til å ivareta en
bedre helse, og redusere risikoen for tilbakefall. I praksis gir vi
deg verktøy, slik at du kan få kontroll over egen helse.