Ryggsmerter: Trenger jeg MR og hva betyr resultatene på MR?

Du har ryggsmerter og tenker at det er smart med et MR for å se hva som er galt. Er det slik? Kan vi ta et bilde og finne årsaken til ryggsmertene?

Det er sjelden at dette er en virkelighet. Ryggsmerter er komplekst og dreier seg om mye mer enn bare strukturelle forandringer. Vi får rynker i pannen når vi blir eldre. Vi blir også eldre i ryggen. Men selv om vi har rynker i pannen, betyr ikke det at vi har vondt i ansiktet…

Radiologiske bildeundersøkelser av ryggsmerte pasienter, uten alvorlige symptomer, forverrende nevrologiske utfall og traumatisk skade, er ikke indisert og kan faktisk være skadelig for vedkomne. Likevel observeres det et overforbruk av bildediagnostiske undersøkelser for pasienter med ryggsmerter (1).

Selv om kraftig utviklet skiveslitasje, spondylolistese og Modic forandringer er assosiert med øket risiko for korsryggsmerter, kan de ikke si noe om fremtidige ryggsmerter (2,3). Videre underbygges problemet med radiologisk diagnostisering, ved at det ses en høy prevalens av «unormale funn» på MR i den smertefrie delen av befolkningen (skiveslitasje [91%], skivebukninger [56%], skiveprotrusjoner [32%], skiveprolaps [38%])(4) Disse funnene korrelerer således dårlig med smerter og fare for langvarige ryggsmerter/uførhet (5).

Det finnes sterke bevis på at uberettiget henvisning til bildediagnostikk gjør pasientene verre. MR undersøkelse av uspesifikke ryggsmerter fører til dårligere prognose, større fare for sykeliggjøring og utvikling av vedvarende plager og uførhet (2).

Skrevet av kiropraktor Joakim Axel Hertel, NEMUS Nøtterøy

Referanser:
1) Runciman WB, Hunt TD, Hannaford NA, et al. CareTrack: assessing the appropriateness of health care delivery in Australia. Med J Aust 2012;  197: 100-105.

2) Deyo RA. Real help and red herrings in spinal imaging. N Engl J Med 2013; 368: 1056-1058.
3) Jarvik JG, Hollingworth W, Heagerty PJ, Haynor DR, Boyko EJ, Deyo RA. Three-year incidence of low back pain in an initially asymptomatic cohort. Spine 2005; 30: 1541-1548.
4) McCullough BJ, Johnson GR, Brook MI, Jarvik JG. Lumbar MR imaging and reporting epidemiology: do epidemiologic data in reports affect clinical management? Radiology 2012; 262: 941-946.
5) Deyo RA, Mirza SK, Turner JA, Martin BI. Overtreating chronic back pain: time to back off? J Am Board Fam Med 2009; 22: 62-68.